Projects


Тунел - укрепване Виж повече...

Укрепване на тунел на път III-208

На територията на ОПУ Бургас

Ветово Виж повече...

Рехабилитация на околовръстен път – гр. Ветово

Община Ветово

Виж повече...

Рекултивация на депо Ракитово

Община Ракитово

Виж повече...

Свлачище на път I-3 Бяла-Ботевград

На територията на ОПУ Плевен

Виж повече...

Срутище на път II-86 Асеновград – Смолян – гр. Гърция

На територията на ОПУ Пловдив

Виж повече...

Укрепване на земна основа – РП “Сарафово”

Рибарско пристанище "Сарафово"

Виж повече...

Свлачище на път II-53 Елена-Сливен-Ямбол

На територията на ОПУ Сливен

Земна основа - Сарафово Виж повече...

Насипното тяло в рудник „Асарел”

Рудник Асарел