Кои сме ние


ГЕОКОНСТРУКТ” ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано чрез агенция по вписванията, с основна икономическа дейност: Инженерни дейности и технически консултации.

ГЕОКОНСТРУКТ ООД е проектантска фирма, специализирана в следните области на проучване и проектиране: 

 •   Геотехника.
 •   Хидротехника.
 •   Хидрогеология.
 •   Хидрология.
 •   Гражданско строителство.
 •   Транспортно строителство.
 •   Екология и опазване на околната среда.

Фирма ГЕОКОНСТРУКТ ООД е основана е през 2009 г., като е носител на кадровия капацитет и натрупания професионален опит от дружество ЕКОРУЛС ООД.

Считано от дата 23.02.2018 г. фирма ГЕОКОНСТРУКТ ЕООД е преобразувано в Дружество с ограничена отговорност (ГЕОКОНСТРУКТ ООД) със съдружници Николай Михайлов и Христо Янков, и управител Николай Михайлов.

В сферата на геотехниката ГЕОКОНСТРУКТ ООД разполага с технически и квалификационни възможности да изпълнява проучвателните дейности (хидроложки, хидрогеложки и инженерно-геоложки проучвания) до крайния проект за отделните съоръжения.

В областта на хидротехниката, ГЕОКОНСТРУКТ ООД е специализирано да извършва и анализира първоначални хидроложки изследвания, въз основа на които изгражда окончателен работен проект за отделните хидротехнически съоръжения.

Дружеството поддържа плодотворни работни контакти с водещи инженерни фирми от Швейцария, Австрия, Холандия, Русия, Сърбия, Македония и други.

Усилията на ръководството са насочени към тясно сътрудничество с клиентите, откликвайки на техните нужди за високо качество и на изискванията им по отношение на време и бюджет.

Ръководният персонал на ГЕОКОНСТРУКТ ООД се стреми непрекъснато да усъвършенства структурата и организацията на работа, с оглед на бързо променящата се пазарна среда у нас. В тази насока са установени гъвкави пазарни стратегии. Фирмата инвестира в повишаването на квалификацията на персонала и съвременни маркетингови проучвания.

В ГЕОКОНСТРУКТ ООД качеството на предлаганите услуги, грижата за опазване на здравето и живота на хората, и грижата за опазване на околната среда се считат за неотделима част от професионализма. В този смисъл (и по смисъла на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015) те представляват важна характеристика на продуктите и услугите, които дружеството осигурява.

ИСУ е разработена и въведена със заповед на Управителя през 2014 г., същата е преработена, (съгласно изискванията на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015) и влязла в сила от 15.04.2017 г.

ГЕОКОНСТРУКТ ООД предлага следното:

 • Качествено изпълнение;
 • Висок професионализъм;
 • Спазване на всички нормативи и стандарти;
 • Спазване на поставените срокове;
 • Взимане под внимание спецификите на съответния обект и съобразяване с изискванията на Възложителя.

Разгледайте портфолиото ни от изпълнени проекти ТУК.

ПОЛИТИКА НА ГЕОКОНСТРУКТ ООД
ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА